SVERIGES TRYGGASTE UTBILDNINGAR som håller hög standard


Sveriges vanligaste HLR utbildning. Av 10.000 personer per år Sverige som drabbas av plötsligt oväntat hjärtstopp är det fåtal som överlever. Det är enkelt att lära sig HLR, bli trygg med med en av Sveriges vanligaste HLR utbildning för företag och privatpersoner.  Teori varvas med mycket praktiskt träningNy utbildningsform framtagen av HLR rådet 2016. Vad gör du om ett barn sätter i halsen? Barn är inte små vuxna utan egna individer och har andra behov än en vuxen som drabbas av akutsjukdom. I denna kursen lär du dig livsviktigt kunskap för att rädda liv och ge första hjälpen till spädbarn och barn upp till puberteten. En gedigen kurs som ger dig massor av kunskap. En olycka händer så lätt på en arbetsplats. Här lär du dig ge första hjälpen vid olycksfall, kemolyckor osv. Du lär dig även att ge första hjälpen vid akut sjukdom, som tex om din kollega skulle drabbas av stroke, hjärtinfakt, allergisk reaktion eller om du hamnar först på en olycksplats. 

VET DU VAD DU SKA GÖRA OM NÅGON I DIN NÄRHET SKULLE DRABBAS AV HJÄRTSTOPP?


Det sker mer än 20 st oväntade hjärtstopp varje dag i Sverige. Idag räddas bara en liten del av dem, men om flera kunde HLR samt vågade agera ökar chansen till att fler liv kan räddas.

HLR vuxen med hjärtstartare

Kursen är till för alla som vill lära sig hjärt-lungräddning och hantera luftvägsstopp hos vuxna. Kunskap för att använda en hjärtstartare lärs ut och huvuddelen av kursen är praktiskt träning. Denna kurs kan kombineras med kursen i första hjälpen. KURSINNEHÅLL:

L-ABC

Medvetande &  andningskontroll

Bröstkompressioner & inblåsningar

Stabilt sidoläge

Luftvägsstopp

Hjärtstartare (AED)

Larmrutiner

Krisstöd

En & två livräddarteknik


Tillval

Kontorspaketet

(Stroke, hjärtinfarkt, allergi, osv)

Tid: 2 alt 3 timmar 


Ingen förkunskap krävs

hlr barn

Barn 0-1 år samt 1 år till pubertetet 


Barn är det viktigaste vi har, kursen vänder till både till företag, organisationer och alla andra som vill lära sig HLR samt åtgärda luftvägsstopp  hos barn. Ni får kunskap som är ovärdeligt för att ha möjligheten till att rädda ett barns liv.


Det är inte lika vanligt att ett barn får hjärtstopp som en vuxen även om det förekommer. Barn får mera problem med sin andningsarbete och sätter i halsen oftare vilket kan leda till hjärtstopp om barnet inte får hjälp i tid. Kursinnehåll:


L-ABC

Medvetande &  andningskontroll

Bröstkompressioner & inblåsningar

Stabilt sidoläge

Luftvägsstopp

Larmrutiner

En-två livräddarteknik


Tillval: 

Barnolycksfall


Tid: 2 alt 3 timmar 


Ingen förkunskap krävs

första hjälpen

Kursen kräver ingen förkunskap och vänder sig till företag, organisationer och allmänheten för att kunna rädda flera liv.  Varje dag inträffar en mängd akuta sjukdomsfall och olycksfall i samhället. fallolyckor, olyckor på arbetsplatser, inom idrottsutövning eller i trafiken innebär en stor risk för livshotande skador eller dödsfall. Att kunna ge första hjälpen och tidiga insatser vid vanliga sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke kan i längden vara avgörande för möjligheterna till överlevnad och rehabilitering.

Målet med att ge första hjälpen är att minska lidande, risk för skadeutveckling och öka chansen till överlevnad vid sjukdom, olycka och hjärtstopp.


Ingen förkunskap krävs. 

Kursbok finns till de som önskar

Tidsåtgång ca 3,5 timmar. 

Vill du bli instruktör? Kanske ni vill utbilda en av er egna som instruktör? Vi kan erbjuda instruktörsutbildningar i många städer i Sverige. Berätta för oss inom vad du vill bli instruktör och när du vill gå kursen så kontaktar vi dig.  Kontakta oss


grundläggande brandskydd

En teoretiskt och praktiskt utbildning som vänder sig till alla människor på företaget eller organisationen. Vi anpassar utbildningen efter ert behov. Det går jättebra att kombinera HLR utbildning med grundläggande brandskyddsutbildning. Kontakta oss så berätta vi mer.


Tidsåtgång: Ca 3 timmar

Antal personer: 15 st

Förkunskap: Inga


VAD BÖR du TÄNKA PÅ INNAN du BOKAR EN HLR KURS?


Det finns mängder av utbildare inom detta område. Kolla gärna upp referenser och om instruktören har relevant utbildning/erfarenhet i grunden. Viktigt att instruktörerna är uppdaterade med den senaste forskningen och gått en uppdatering av instruktörsutbildning nyligen eftersom det händer mycket nytt inom detta område. Det är aldrig fel att ha instruktörer som är vana vid akuta situationer då blir HLR kursen mer givande då instruktören har egen erfarenhet av att vårda vid akuta sjukdomar och olycksfall. Vi hjälper dig även med...

S-HLR

S-hlr för vuxna och barn. Vi kommer till din vårdcentral eller den vårdenhet du jobbar och utbildar i 4 timmar. 

HLR för skolor

Utbildar både lärare samt övrigt skolpersonal. Elever utbildas efter vilken årskurs dem går i. Vi hjälper er gärna och lägger upp efter era behov. 

D-HLR

Oavsätt om du redan jobbar som insatspersonal, väktare, brandman, polis osv eller vill arbeta inom detta område och behöver gå en D-HLR kurs? Kontakta oss för mer info. 

Första hjälpare vid event och festivaler

Vill ni känna er trygga av att det finns kunnig sjukvårdspersonal på plats vid event och festivaler? Vi ställer gärna upp med Första hjälpare. Vi ersätter dock INTE ambulanssjukvården, utan agerar bara första hjälpare. 

Spännande föreläsningar 

VI kan också erbjuda spännande föreläsningar för din personalgrupp vid APT eller utvecklingsdagar. Kontakta oss om du vill veta mer.