top of page
S-HLR och A-HLR personal på sjukhus

S- HLR & A- HLR

För sjukvårdspersonal

Nurse .png

S- HLR & A-HLR

Utbildningsprogrammet S-HLR vuxen riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.  Utbildningsprogrammet A-HLR vuxen är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen. Utbildningen riktar sig till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt behandlar patienter med hjärtstopp.

Förkunskap

Du ska ha läst in kursboken i A-HLR vuxen eller S-HLR
Du ska ha gjort kunskapsfrågorna i HLR-rådets webbutbildning,
Rekommenderad förberedelse är även att läsa  informationsmaterialet "Livet efter hjärtstopp”

Tidsåtgång

Grundkurs 4 - 6  timmar beroende på antal kursdeltagre. Repetitions-utbildning 2 timmar.

Kursinnehåll

A-HLR

Kursen består av två delar med obligatorisk förberedelse på egen hand och ett praktiskt kurstillfälle.  Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna: Utföra HLR med god kvalitet och använda både halvautomatisk och manuell defibrillator på ett effektivt och säkert sätt. Kunna behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för A-HLR. Förstå vikten av teamarbete och teamträning.

 

S-HLR

Kursen består av två delar med obligatorisk förberedelse på egen hand och ett praktiskt kurstillfälle.  Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna: Utföra HLR med god kvalitet och använda sig av halvautomatisk defibrillator på ett effektivt och säkert sätt. Kunna behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR. Förstå vikten av teamarbete och teamträning.

Vid förfrågning eller offert kontakta oss.

Vi har kurser i mars 2024

bottom of page