top of page
ambulanstraning.jpeg

FAQ

 • VAD ÄR HLR?
  HLR står för hjärt-lungräddning. Vilket innebär främst två saker när en persons hjärta slutat slå. Bröstkompressioner och inblåsningar. Bröstkompressioner är där du med hjälp av dina händer mitt på bröstet pumpar hjärtat så att blodet kan cirkulera i kroppen. Genom små inblåsningar genom munnen och näsa kan du tillföra syre till den drabbade. Målet är att du som lekman göra detta tills ambulansen anländer eller så länge du orkar. Det viktigaste är att göra något än att inte alls ingripa. Genom att gå en kurs lär du dig mycket mer och får öva HLR på en docka.
 • VAD SKILLNADEN MELLAN HJÄRTSTOPP & HJÄRTINFARKT?
  Detta är en vanlig fråga på våra kurser och det händer att folk blandar ihop dessa. Vid ett plötsligt hjärtstopp slutar hjärtats pumpförmåga att fungera, vilket leder till medvetslöshet och blir utan livstecken. Vid denna tillstånd måste HLR påbörjas snabbt för att ha en möjlighet att rädda den drabbade. En hjärtinfarkt drabbar ca 28.000 människor i sverige varje år och innebär att en kranskärleken som försöker hjärtat med blod är drabbad tex av en blodpropp. Vilket kan vara smärtsamt och obehagligt och behöver akut uppsöka sjukvård. Risken att drabbas av hjärtstopp är stor vid en hjärtinfarkt om inte den drabbade får professionell hjälp snabbt.
 • VAD SÄGER ARBETSMILJÖLAGEN?
  Från miljöverket finns det en AFS 1999:7 på vad du behöver kunna på din arbetsplats för att kunna hjälpa din kollega eller att du ska få hjälp om du skulle drabbas. Ett exempel nedan: 2 § 1. Med första hjälpen avses, de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kropps- funktioner eller hindra vidare skadeutveckling. Vi hjälper er arbetsplats att leva upp till den lagen genom att utbilda i akut omhändertagande, förberedelse, larmrutiner och nödvändigt utbildnings och utrustning anpassad efter olyckor som kan drabba just er arbetsplats.
 • VAD KOSTAR HLR-KURS?
  I praktiken kan vem som helst utbilda i HLR och sätta vilket pris som helst som det är nu. Första tipset är att kolla om utbildarna på företaget som du köper kurser av är certifierade av svenska HLR-rådet eller Röda korset och uppdaterade med den senaste riktlinjerna från ht 2016. Det finns utbildare som lär ut kunskap som är förlegat och inte alls är uppdaterade med den senaste forskningen. Det finns företag som kräver fyrsiffrigt för en HLR-kurs, det är verkligen för mycket och kurserna är inte bättre för att det är dyrare. Vill ni ha HLR-kurs med hög standard, välj någon som jobbar inom området. Skulle ni ta företagsrådgivning av någon som aldrig startat eller drivit ett företag? Nej, samma sak här, utbildare/instruktörer som är vana att möta människor vid akut sjukdom och olycksfall är ju att föredra. Kvalitén höjs enormt om instruktören är kunnig och har erfarenhet om det han/hon pratar om. En HLR kurs borde rimligtvis kosta från ca 600 -990 kr per person beroende på antal deltagare och vad som ska ingå i kursen, inte mer. Om du hittar "super billig" HLR kurs så kan man fråga sig om lungorna byts på dockorna och om det är kvalitets produkter som används. Tänk på hygien, säkerhet, kunskap och kvalité.
 • MÅSTE MAN VERKLIGEN LÄRA SIG HJÄRT-LUNGRÄDDNING?
  Det finns bevis för att människan har försökt göra bröstkompressioner och inblåsningar sedan flera hundra år före Kristus. När jag lärde mig HLR första gången, på en liten lokal på Röda korset i Närke på 90-talet, var det den senaste kunskapen då. Sedan dess har utförandet av HLR utvecklats mycket. Det pågår ständig forskning inom området. Att fler har lärt sig HLR de senaste åren har gjort det möjligt att fler liv har kunnat räddas. Vi är ändå långt ifrån att rädda majoriteten som drabbas av hjärtstopp. Om fler människor kan HLR och första hjälpen ökar chansen till att fler överlever. Mycket handlar om att kunna agera snabbt och att göra rätt insats tills ambulansen anländer. Kanske har du tänkt att det inte drabbar dig eller dina närmaste? Tyvärr kan vi alla kan drabbas av ett hjärtstopp eller hamna i ett akut tillstånd. Det är då värdefullt att ha rätt kunskap för att kunna göra en livräddande insats. Gå en kurs, helst en gång om året, för att kunskapen ska fastna i muskelminnet. Ibland handlar det om viktiga minuter som man inte vill förlora. HLR center utbildar enligt nya riktlinjer från Ht 2016, vilka är baserade på den senaste forskningen. Kulanathan James - HLR instruktör/Anestesisjuksköterska
bottom of page