top of page

Vad är rätt att göra när någon satt i halsen (luftvägsstop)

Det finns oseriösa aktörer som rekommenderar och säljer produkter som är inte vetenskapligt beprövade. För andra gången på några år nu så har svenska HLR rådet gått ut med en text och förtydligad vilken metod vi ska använda när någon fåt luftvägsstopp. Texten nedan är från 9 november 2022 från svenska hlr rådets hemsida:


Ett luftvägsstopp beroende på främmande kropp i luftvägarna är ett livshotande tillstånd och ska behandlas med de tekniker som vi idag vet

fungerar. HLR-rådets riktlinjer bygger på internationella riktlinjer som är framtagna med all tänkbar vetenskap och kunskap tillgängligt idag. Behandlingen av luftvägsstopp finns i ERC:s riktlinjer om Basic life support.


Behandlingen initialt hos en person som satt i halsen, men som kan andas, är att uppmana personen att hosta. Kan personen inte andas ska ryggslag och buktryck användas och ofta måste flera tekniker kombineras, t ex alternerar man mellan ryggslag och buktryck. Blir personen medvetslös ska HLR påbörjas omedelbart. Allt detta kan man lära sig genom att gå en HLR-utbildning, vuxen eller barn eller gärna båda delar. Genom att gå en utbildning lär ni er rätt handgrepp och er instruktör kan visa och guida er hur ni ska göra.


Det har förekommit en hel del olika produkter som sägs kunna hjälpa till med att behandla ett luftvägsstopp. Just nu figurerar en produkt som heter Sonic Life luftvägsrensare i sociala medier och vi får många frågor om denna. HLR-rådet rekommenderar att alla följer internationella behandlingsråd, dvs ryggslag och buktryck samt avstår från användning av produkter för att lösa problem med luftvägsstopp då deras effekt inte är visad, enbart en beskrivning med 8 fall finns idag publicerad, varför produkterna måste utvärderas mer vad gäller säkerhet, effekt och utbildning innan de används.


1: Olasveengen T, Semeraro F, Ristagno G, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Basic Life Support. Resuscitation 2021;16:98-114.

2: Removal of foreign body airway obstruction (BLS 368): Systematic Review (ilcor.org)

3: Wyckoff MH, Greif R, Morley P, et al. 2022 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations: Summary From the Basic Life Support; Advanced Life Support; Pediatric Life Support; Neonatal Life Support; Education, Implementation, and Teams; and First Aid Task Forces. Circulation 2022;146:00.

50 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page