top of page
first-aid-resuscitation-cpr-training-medicine-healthcare-medical-concept.jpg

HLR vuxen med hjärtstartare.

cpr (1).png

Hjärt Lung Räddning vuxen (HLR)

Kursen är till för alla som vill lära sig hjärt-lungräddning och hantera luftvägsstopp hos vuxna. Kunskap för att använda en hjärtstartare lärs ut och huvuddelen av kursen är praktiskt träning. Denna kurs kan kombineras med kursen i första hjälpen. 

Kursinformation.

Kursen är uppdelat i två delar; hjärt-lungräddning och användning av hjärtstartare vid hjärtstopp. Innehållet består av både teoretiska och praktiska moment. Kursen är på två timmar alternativt tre timmar med tillval. Vi rekommenderar max 12 deltagare per kurstillfälle. Alla kursdeltagare får kompetensbevis och blir certifierade enligt HLR rådets riktlinjer. Företag får diplom i ram och ett HLR dokument som styrker att arbetsmiljölagen (AFS1999:7) uppfylls för första hjälpen.

För vem?

Denna HLR utbildning riktar sig till alla! (inga förkunskaper krävs)

Snabbfakta Kursinnehåll
 • Kontroll av livstecken

 • L-ABC

 • Larmrutiner 112

 • Bröstkompressioner

 • Inblåsningar

 • Hjärtstartare (AED)

 • Luftvägsstopp

 • Medvetande

 • Andningskontroll

 • Stabilt sidoläge

 • Livräddningstekniker

 • Hjärtinfarkt

 • Stroke

 • Diabetes

 • Epilepsi/kramper

 • Allergiska reaktioner

 • Krisstöd

​Tillval

Kontorspaketet:

Stroke, hjärtinfarkt, allergichock

 

Moment

Innehållet består av både teoretiska och praktiska moment.

Certifikat

Alla kursdeltagare får kompetensbevis och blir certifierade enligt HLR rådets riktlinjer.

VET DU VAD DU SKA GÖRA OM NÅGON I DIN NÄRHET SKULLE DRABBAS AV HJÄRTSTOPP?

Det sker mer än 20 st oväntade hjärtstopp varje dag i Sverige. Idag räddas bara en liten del av dem, men om flera kunde HLR (Hjärt lungräddning) samt vågade agera ökar chansen till att fler liv kan räddas.

instructor-demonstrating-cpr-mannequin-first-aid-training-course.jpg
bottom of page