top of page
Förstahjälpen med HLR.png

Första hjälpen

first-aid-kit.png

Första hjälpen & Hjärt-lungräddning

Målet med detta utbildningsprogram i första hjälpen är att rädda liv, förebygga vidare skadeutveckling och möjliggöra återhämtning samt minska smärta och lidande. Första hjälpen-utbildningen är 4 timmar lång och baseras på internationella riktlinjer från det Europeiska HLR-rådet publicerade 2021, (erc.edu). Den vilar på en systematisk genomgång av vetenskap, beprövad erfarenhet, och överensstämmer med akutsjukvårdens behandlingsriktlinjer i Sverige. VI rekommenderar alla i samhället att årligen utbilda sig i vuxen-HLR och första hjälpen. Det är viktigt att så många som möjligt i samhället kan ge livräddande första hjälpen. Med denna kurs får du såväl handlingsberedskap, ökad motivation och förmåga att agera praktiskt samt att ge första hjälpen utifrån L-ABCDE till dess att ambulans/räddningstjänst anländer.
 

Förkunskap

För de som önskar finns kursbok och för förberedande webb-utbildning (20 min) innan den praktiska kursen på plats. 

Tidsåtgång 

Rekommenderade tiden är 4 timmar. Går att anpassa utbildningen efter önskemål från 3 timmar till 3 dagar. 

 

 

Kursinnehåll

Vi anpassar kursen efter kundens behov och innehållet kan variera utifrån Tex, Kontorsmiljö, industri, vildmark och elinriktning eller annat.

 

Exempel på moment som vi går igenom är:

Hjärtinfarkt

Stroke

Diabeteskoma

Allergiska reaktioner

Kramper

Fallskador (huvud, nacke osv.)

Brännskador

Stora blödningar

Förband och Tornique

HLR

Med mera..
 

Bonus

Kursbok tillhandahålls vid förfrågan

Certifikat

Alla kursdeltagare får kompetensbevis och blir certifierade enligt HLR rådets riktlinjer.

Moment

Innehållet består av både teoretiska och praktiska moment.

bottom of page